Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ tài chính ban hành

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ tài chính ban hành

 • Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/20000/QH10 ngày 09/12/2000
 • Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003
 • Căn cứ Nghị định số 130/NĐ-CP NGày 08/11/2006
 • Căn cứ Nghị định số 118/2008NĐ-CP ngày 27/11/2008
 • Bộ tài chính có văn bản hướng dẫn áp dụng thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc .

  Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ đều phải có Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

       Tài sản phải tham gia cháy nổ bắt buộc

 • Nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà ăn, công trình kiến trúc và trang thiết bị
 • Máy móc, dây chuyền sản xuất
 • Hàng hóa tồn kho, nguyên vật liệu tồn kho, thành phẩm, bán thành phẩm

        Giá trị tài sản và giá trị mua bảo hiểm

 • Giá trị tài sản là giá trị thực tế của tài sản do bên mua bảo hiểm cung cấp tại thời điểm Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 • Giá trị mua bảo hiểm: Là giá trị mà bên mua bảo hiểm muốn bảo hiểm cho các tài sản tại thời điểm cung cấp ( 100% giá trị tài sản

         Mức khấu trừ

 • Mức khấu trừ: Là mức chi phí mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu nếu có rủi ro xảy ra.

          Phí bảo hiểm

Cách nhanh nhất là gọi số: 0943.989.279 để được tư vấn miễn phí 24/24.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *