Biểu phí Bảo hiểm TNDS bắt buộc ô tô

Biểu phí Bảo hiểm TNDS bắt buộc ô tô

 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS XE CƠ GIỚI THEO THÔNG TƯ 22 BTC

GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM TẬN NƠI: 0943.989.279

  1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Tất cả các xe cơ giới đang tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam
Mẫu Giấy chứng nhận TNDS Bắt Buộc xe ô tô
  1.  MỨC TRÁCH NHIỆM
  • Trách nhiệm với bên thứ ba: 100 triệu VNĐ/người/vụ
  • Trách nhiệm đối với tài sản: 100 triệu VNĐ/vụ
  • Trách nhiệm người ngồi trên xe : 10 triệu VNĐ/người/vụ

3. BIỂU PHÍ ÁP DỤNG

  • Đối với xe không kinh doanh vận tải:
      Loại xe       Phí TNDS

Bắt Buộc
(1)

     Thuế VAT
(2)=(1)*10%   
    Tổng phí TNDS

Bắt buộc
(3)=(1)+(2)  

Phí BH tai nạn

người ngồi trên xe
(4)

  Tổng phí phải

thanh toán

(5)=(3)+(4)

4 chỗ 437.000 43.700 480.700 40.000 520.700
5 chỗ 437.000 43.700 480.700 50.000 530.700
6 chỗ 794.000 79.400 873.400 60.000 933.400
7 chỗ 794.000 79.400 873.400 70.000 943.400
8 chỗ 794.000 79.400 873.400 80.000 953.400
11 chỗ 794.000 79.400 873.400 110.00 983.400
15 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.0000 160.000 1.557.000
23 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000 230000 1.627.000
24 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000 240.000 1.637.000
25 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500 250.000 2.257.500
30 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500 300,000 2.307.500
40 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500 400.000 2.407.500
50 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500 500.000 2.507.500
Xe bán tải(Pickup) 933.000 93.300 1.026.300 50.000 1.076.300
  • Đối với xe kinh doanh vận tải và các loại xe cơ giới khác

      Quý khách vui lòng truy cập vào link: Biểu phí TNDS bắt buộc cho xe Kinh doanh vận tải 

hoặc gọi ngay: 0943.989.279 để được báo phí nhanh nhất và chính xác nhất.

  • Dịch vụ: giao THẺ BẢO HIỂM TẬN NƠI, XUẤT HÓA ĐƠN VAT.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *