Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005, ban hành ngày 14-6-2005;
  • Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000, ban hành ngày 09/12/2000; được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2010, ban hành ngày 24-11-2010;

  • Căn cứ nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
  • Căn cứ Thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với kho, xưởng, nhà máy.
  1. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng

Đối tượng áp dụng Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: là những cơ quan, tổ chức, nhà máy hoặc cá nhân có kinh doanh hoặc kho xưởng, kho bãi chứa các chất dễ cháy nổ.

2. Sau đây Bảo Hiểm Mic hướng dẫn quý khách cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Thông tư 220 như sau:

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng

Ví dụ: Công ty, doanh nghiệp D kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng. Muốn mua bảo hiểm cháy nổi bắt buộc cho nhà xưởng

Các tài sản mua bảo hiểm bao gồm: Nhà xường, kho bãi, máy móc, thành phẩm, nguyên vật liệu.

Tổng giá trị tài sản là  25 tỷ đồng. Giá trị mua bảo hiểm là 25 tỷ đồng. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được tính như sau:

  • Theo thông tư 220 quy định: Công ty D có Kho vật liệu xây dựng thuộc mã: 13117. Tỷ lệ phí áp dụng là 0.11% (Bao gồm 10% thuế GTGT)
  • Phí bảo hiểm: 25 tỷ đồng * 0.11% = 27.500.000  VNĐ
  • Giảm phí lên đến : 25% 
  • Số tiền giảm phí: 6.875.000 VNĐ
  • Phí phải thanh toán: 20.625.000 VNĐ

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng

3. Để xem biểu phí cháy nổ bắt buộc quý khách truy cập vào link:Bieu phi chay no bat buoc$$$20111010023820

Để được hướng dẫn cụ thể và tư vấn thêm, xin gọi: 0943.989.279

03/17/2017

(Một) 2 bình luận về “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà xưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *