Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

 • Nhà xưởng/Tòa nhà
 • Máy móc và trang thiết bị
 • Hàng hóa (thành phẩm/bán thành phẩm, Nguyên VL)

Lưu ý:Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

-Giá trị của chúng tính được thành tiền

-Các tài sản phải nằm cố định tại Địa điểm bảo hiểm

Phân nhóm rủi ro (CAT) trong bảo hiểm Tài sản:Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

 • Rủi ro nhóm 1 (CAT1): Mức độ rủi ro trung bình

-Khách sạn/Chung cư cao cấp, Bệnh viện, Nhà máy xi măng, Bưu chính viễn thông,…….

 • Rủi ro nhóm 2 (CAT2): Mức độ rủi ro có khả năng xảy ra tổn thất lớn

-Nhà máy thủy điện/nhiệt điện, Nhà máy sản xuất kim loại, Nhà máy sản xuất thực phẩm,….

 • Rủi ro nhóm 3 (CAT3): Mức độ rủi ro có khả năng xảy ra tổn thất lớn là rất cao

-Kho chứa xe ngoài trời, nhà máy đóng tàu, nhà máy chế biến café, hạt điều,….

 • Rủi ro nhóm 4 (CAT4): Mức độ rủi ro có khả năng xảy ra tổn thất lớn cực kỳ cao

-Các kho hàng, sản xuất bao bì carton, bao bì công nghiệp,….

 • Rủi ro nhóm 5 (CAT5): Mức độ rủi ro có khả năng xảy ra tổn thất lớn cao nhất
 • Nhà máy sản xuất Dệt, may mặc, da giầy, gỗ, nội thất văn phòng,…..

GIÁ TRỊ BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM: Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

 1. Giá trị bảo hiểm: là giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm giao kết HĐBH. Giá trị bảo hiểm có thể được xác định bằng:

+   Với tài sản mới, GTBH có thể xác định bằng giá mua mới trên thị trường cộng với chi phí vận chuyển, lắp đặt hoặc chi phí làm mới, xây dựng mới tài sản.

+   Với tài sản đã qua sử dụng, GTBH của tài sản có thể xác định bằng giá trị còn lại (nguyên giá tài sản trừ đi khấu hao); giá trị đánh giá lại (theo kết luận của hội đồng thẩm định giá hoặc các chuyên gia giám định độc lập

+   Với đối tượng bảo hiểm là hàng hóa: theo khai báo của bên mua bảo hiểm và căn cứ vào:

 • Giá trị hàng hóa tồn kho tại thời điểm mua bảo hiểm
 • Giá trị hàng hóa tồn kho bình quân năm
 • Giá trị hàng hóa tồn kho lớn nhất trong năm
 1. Số tiền Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng: là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tham gia bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm

-Khách hàng có thể tham gia bảo hiểm với STBH bằng hoặc dưới giá trị so với GTBH

-Các bên không được giao kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

MỨC MIỄN THƯỜNG: Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

 • Mức miễn thường: Là số tiền bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong trường hợp xảy ra tổn thất.
 • Miễn thường không khấu trừ: Khi tổn thất vượt quá mức miễn thường, NBH bồi thường 100% giá trị tổn thất
 • Miễn thường có khấu trừ (Mức khấu trừ): Khi tổn thấp vượt quá mức miễn thường, NBH bồi thường: 100% GTTT – Mức miễn thường

CÁC LOẠI Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

Bắt buộc theo Quy định của Pháp luật:

 1. Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc theo Thông số 220/2010/TT – BTC ngày 30/12/2010
 2. Sản phẩm bảo hiểm tự nguyện:
 • Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
 • Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
 • Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
 • Bảo hiểm Nhà tư nhân
 • Bảo hiểm Vườn cây cao su
 • Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh cấp kèm

Các bạn có thể tham khảo thêm các tin liên quan:

1: BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

2: BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

3: LÝ DO NÊN MUA BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

4: CHÁY NỔ NHÀ XƯỞNG – GÓC NHÌN TỪ NHÀ BẢO HIỂM

Gọi chuyên viên bảo hiểm để được tư vấn thêm: 0943.989.279

07/04/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *