Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

Bảo hiểm Quân Đội hướng dẫn Quý khách tìm hiểu Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT

 • Các công trình trong qúa trình xây dựng lắp đặt trong lãnh thổ Việt Nam

2. CÁC RỦI RO TRONG BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT

 • Rủi ro chính: cháy, nổ, trộm cắp, sụp đổ, động đất, sạt lở đất, bão và lũ lụt, một số rủi ro thiên tai khác tùy thuộc khu vực địa lý.
 • BH cho mọi rủi ro loại trừ tổn thất do hoạt động sửa chữa, bảo quản thông thường, tổn thất hậu quả, tổn thất bản vẽ, hao mòn tự nhiên, tổn thất do ít sử dụng hay do điều kiện bình thường của không khí, tổn thất do lỗi thiết kế, lỗi bản vẽ, tổn thất trực tiếp do lỗi nguyên vật liệu và lỗi tay nghề
 • Đơn chuẩn bao gồm cả phần BHTN đối với bên thứ ba: bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản gây ra cho bên thứ ba phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm

Cấu trúc đơn bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt có hai phần

 • Phần 1: Phần Thiệt hai vật chất
 • Phần 2: Trách nhiệm với người thứ ba

3. PHẠM VI BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT PHẦN THIỆT HẠI VẬT CHẤT

 • Các tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được đối với các đối tượng bảo hiểm do các nguyên nhân không bị loại trừ xảy ra trên công trình thi côngtrong thời hạn bảo hiểm
 • Không lường trước – các hoàn cảnh, sự cố không được biết trước hoặc không thể biết trước cho dù có kiến thức chuyên môn.
 • Bất ngờ – Xảy ra ngay lập tức và không biết trước.
 • Tổn thất vật chất – Tổn thất các vật hữu hình, có thể thấy hoặc nhận biết

4. PHẠM VI BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT PHẦN TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI THỨ BA

 • Bảo hiểm cho những trách nhiệm phát sinh theo luật định của Người được bảo hiểm đối với các thương tật con người hoặc thiệt hại tài sản của bên thứ ba gây ra bởi các công việc xây dựng/lắp đặt được bảo hiểm theo Phần I và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.
 • Ngoài ra, NBH còn chi trả thêm các chi phí hợp lý:

+ Chi phí kiện tụng

+ Chi phí khác với sự chấp thuận bằng văn bản

5. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM ÁP DỤNG CHUNG CHO ĐƠN BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT

ØChiến tranh

ØPhản ứng hạt nhân

ØHành động cố ý/Lỗi cố ý

ØTạm dừng công việc thi công dù một phần hay toàn bộ

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *