Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

Bảo hiểm Quân đội hướng dẫn Quý khách tham khảo gói “Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó”

 1. Đối tượng nên mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

 • Là các cá nhân, đại diện hộ gia đình, đại diện trước pháp luật của các tổ chức đang sinh sống tại Việt Nam,
 • sở hữu, nuôi chó, quản lý, huấn luyện chó trong lãnh thổ Việt Nam

2. Giải thích từ ngữ:Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

 • Chủ nuôi chó: Là các cá nhân, đại diện hộ gia đình, đại diện trước pháp luật của các tổ chức đang sinh sống tại Việt Nam,
 • chủ nuôi chó: sở hữu, nuôi chó, quản lý, huấn luyện chó trong lãnh thổ Việt Nam
 • Người được bảo hiểm: Là chủ nuôi chó được nêu tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Người thứ ba: Là người bị thiệt hại thân thể do chó của Người được bảo hiểm trực tiếp gây ra trong một vụ tai nạn
 • Người thứ ba không bao gồm Bố, Mẹ, Vợ, Chồng và các con.
 • Không bao gồm những người được Người được bảo hiểm thuê để thực hiện việc quản lý,
 • Không bao gồm người trông nom, chăm sóc chó của Người được bảo hiểm.
 • Vụ tai nạn: Là vụ việc mà chó của Người được bảo hiểm tấn công, cắn cà gây thương tật về thân thể cho Người thứ 3,
 • Vụ tai nạ  xảy ra trong thời hạn bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Mức trách nhiệm bảo hiểm: Là số tiền bồi thường tối đa mà MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm
 • hoặc thay  mặt Người được bảo hiểm bồi thường cho Người thứ ba đối với mỗi vụ tai nạn

3. Phạm vi bảo hiểm TNDS chủ nuôi chó

MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm hoặc

thay mặt Người được bảo hiểm trả tiền bồi thường cho người thứ ba các chi phí thuộc trách nhiệm bảo hiểm:

 • Các chi phí tiêm phòng dại và truyền huyết thanh theo quy định của cơ quan y tế, cơ sở khám chữa bệnh
 • Các chi phí thực tế phát sinh cho 1lần khám và/hoặc cấp cứu trong vòng 72h kể từ khi tai nạn xảy ra,
 • Các chi phí tối đa không vượt quá 5% mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Trường hợp MIC đã bồi thường các chi phí khám, cấp cứu, điều trị, tiêm phòng,

nhưng sau đó người thứ ba chết do nguyên nhân trực tiếp từ vụ tai nạn đó

thì MIC chỉ bồi thường số tiền còn lại của mức trách nhiệm sau khi trừ đi số tiền đã bồi thường trước đó

 • Trong mọi trường hợp, số tiền MIC bồi thường cho Người được bảo hiểm không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm
 • và tổng tiền bồi thường cho mọi vụ tai nạn trong thời gian bảo hiểm không quá 100.000.000 VNĐ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

4. Loại trừ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

MIC không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau đây

 • Các chi phí, trách nhiệm phát sinh ngoài các chi phí hợp lý
 • Người được bảo hiểm cố tình vi phạm các quy định về nuôi, thả, tiêm phòng bệnh dại cho chó nuôi
 • Người thứ ba có hành vi đột nhập trái phép, cố ý trêu chọc, trộm chó hoặc đánh giết chó
 • Người thứ ba cố tình không thực hiện các khuyến cáo của bệnh viện,cơ sở khám chữa bệnh
 • Phần vượt quá mức ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Vụ tai nạn không thông báo cho MIC trong vòng 15 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn

5. Nghĩa vụ của người được Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

 • Áp dụng các biện pháp sơ cứu và giúp đỡ người bị tai nạn, đôn đốc  người đi nạn đi tiêm phòng dại
 • Thông báo ngay cho chính quyền địa phương cấp cơ sở để lập biên bản tai nạn
 • Thông báo ngay cho đầu mối của MIC về tình huống tai nạn
 • Thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa việc chó nuôi gây tai nạn

6. Mức trách nhiệm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

Người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn số tiền bảo hiểm phạm vi từ 5.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ

7. Phí Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

tỷ lệ phí bảo hiểm/năm: 0.5% x Số tiền bảo hiểm x số chó được bảo hiểm

Ví dụ:Gia đình Ông A, nuôi 2 con chó, được tiêm phòng đầy đủ,

Ông A muốn mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

Mức trách nhiệm ông A tham gia là 50.000.00 VNĐ. Phí Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó được tính như thế nào?

 • Phí Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó mà ông A phải thanh toán được tính như sau:
 • Mức trách nhiệm bảo hiểm x tỷ lệ phí/năm x số chó
 • Phí phải thanh toán: 50.000.000 VNĐ x 0.5% x 2 = 500.000 VNĐ

31/03/2017

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *