Hướng dẫn tính phí bảo hiểm tai nạn học sinh

Hướng dẫn tính phí bảo hiểm tai nạn học sinh

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN HỌC SINH

Hướng dẫn tính phí bảo hiểm tai nạn học sinh

  1. Số tiền bảo hiểm: Người được bảo hiểm có quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng

2. Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0.15%/ số tiền bảo hiểm/ 1 học sinh/ 1 năm

Hướng dẫn tính phí bảo hiểm tai nạn học sinh

3. Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm

Hướng dẫn tính phí bảo hiểm tai nạn học sinh

Ví dụ: Trường Trung học phổ thông A mua bảo hiểm cho 500 em học sinh. Số tiền bảo hiểm (hay còn gọi là mức trách nhiệm) là 20 triệu đồng/ 1 em học sinh. Phí bảo hiểm mà trường A phải thanh toán như sau:

  • Phí bảo hiểm = 20 triệu đồng x 0.15% = 30.000 VNĐ/1 em học sinh/ 1 năm
  • Tổng phí bảo hiểm Trường A phải thanh toán = 30.000 VVNĐ/1 em học sinh x 500 = 15.000.000 VNĐ.

Hướng dẫn tính phí bảo hiểm tai nạn học sinh

4. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm

  • khai báo trung thực và chính xác cho Bên bảo hiểm về tình trạng rủi ro
  • phối hợp bên Bảo hiểm hoàn tất thủ tục hồ sơ bồi thường

GỌI HOTLINE: 0943.989.279

 

21/03/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *